Sermaya Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Karar Metini